Dr Yashar Rezaei

دکتریاشار رضاعی

عضو هیات علمی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دارای مدرک دکترای حرفه ای دندانپزشکی و دکترای تخصصی بیومواد دندانی از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران


سوابق علمی

>سخنرانی در بیش از سی کنگره علمی داخلی و بین المللی

>چاپ بیش از ده مقاله در مجلات معتبر بین المللی

>ثبت سه اختراع در زمینه بیومواد دندانی و مهندسی بافت استخوان

>عضو کمیته فنی سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI/TC106)

>عضو کمیته راهبردی بیومواد دندانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

>کسب عنوان بهترین مقاله کشوری در دندانپزشکی در سالهای 1393 و 1394 از جشنواره شهید هدایت

>کسب عنوان بهترین مقاله ارائه شده در دوازدهمین کنگره بین المللی انجمن پروستودنتیستهای ایران

>کسب عنوان دندانپزشک نمونه شهر سلماس در سال1384


نمونه کار های ما